...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Uczestniczyłem ostatnio w projekcie “Rozwój lokalny w naszych rękach” w ramach, którego prowadziłem warsztaty kulinarne. Uczestnicy przygotowali dania, które idealnie sprawdzą się na wielkanocnym stole 😊🐑🐇🥚 Nie zabrakło też czegoś do osłody 😁 🍉🍐🍓

Wszystkim wspaniałym Paniom serdecznie dziękuję za warsztaty!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.