...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

27 października prowadziłem warsztaty zorganizowane oraz sfinansowane przez Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dla KGW “Bis” w Sadkach 😁🔥 Dziękuję wszystkim uczestnikom za pracę podczas tych warsztatów kulinarnych 👍👏

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.