...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Ostatnio Akademię Rozwoju Kulinarnego odwiedzili uczniowie szkoły w Karnowie 🔥🔥🔥 Dziękuję wszystkim za udział w warsztatach! Mam nadzieję, że jeszcze odwiedzicie Akademię Rozwoju Kulinarnego 👩‍🍳🥗🍔

A kiedy widzę się z Tobą? 🧐

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.