...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Fundacja Saluto Culina rozpoczyna kolejny cykl warsztatów, tym razem pod tytułem “Ekonomia od kuchni”, który współfinasowany jest przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią. Projekt ten ma pomóc dzieciom i młodzieży poznać zasady ekonomii i zastosować je w codziennym życiu.

Dziś oficjalnie rozpoczęliśmy w Akademii cykl warsztatów “Ekonomia od kuchni”. W tym pierwszym dniu towarzyszył nam Wiceprezes Zarządu Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią – Pan Wojciech Gawlak 😊 Oto krótka migawka z ich pierwszych zajęć, na których pracowali nad własnymi pysznymi potrawami oraz uczyli się ekonomii w przyjemny i praktyczny sposób! 🔥🔥

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.