...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Wczoraj miałem ogromną przyjemność poprowadzić warsztaty kulinarne z kuchni francuskiej dla Pań z gabinetu kosmetycznego Imperium Piękna . Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wybór właśnie Akademii Rozwoju Kulinarnego 👩‍🍳 Moi wczorajsi goście wyszli bardzo zadowoleni 🥳 A Ty kiedy wpadniesz do mnie na warsztaty? 😊

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.