...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Wczoraj swoje półkolonie spędzała u nas kolejna grupa. Tym razem organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. Kolejny raz potwierdza się, że takie warsztaty to świetny sposób na spędzenie czasu dla najmłodszych. Dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów 🤩

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.