...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Takie warsztaty mają swój specyficzny, wyjątkowy charakter 😊😊😊Panie z KGW Suchorączanki przyjechały do mnie, aby dopracować swoje danie konkursowe w Bitwie Regionów, które ma zachwycić zacne Jury 👨‍🍳👩🏼‍🍳Wierzę, że Kobitki zakwalifikują się do kolejnego etapu konkursu 👍A odnośnie atmosfery, to sami widzicie, że w mojej akademii zawsze panuje doskonała 🥰😁

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.