...

kontakt@szymonbrukwicki.pl

+48 690 540 382

Ostatnio w Akademii Rozwoju Kulinarnego swoje wakacje spędzali uczestnicy półkoloni organizowanych przez Nakielski Sport. Były to warsztaty kulinarne o nazwie „Mały Pizzerman”, podczas których przygotowaliśmy – nie zgadniecie…. Pizzę! 😁

Zobaczcie sami jak fajnie można spędzić czas podczas gotowania 🥳

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.